oferta-indywidualna

PORWANIA RODZICIELSKIE

PORWANIA RODZICIELSKIE

Porwanie rodzicielskie występuje w sytuacji gdy jeden z rodziców lub opiekunów dziecka, wywozi bądź zatrzymuje dziecko bez wiedzy , woli i zgody drugiego z rodziców lub opiekunów.

W chwili porwania dziecka przez jednego z rodziców, pozbawia on możliwości kontaktu z dzieckiem drugiego rodzica, niejednokrotnie nie wie on gdzie dziecko obecnie się znajduje, jeśli zaś to ustali, to często pozbawiony jest możliwości kontaktu z dzieckiem.

Jeśli dojdzie do porwania rodzicielskiego , to próbuj skontaktować się z drugim rodzicem który to porwanie mógł przeprowadzić, porozmawiaj z nim, potwierdź, że on dokonał tego czynu, ustal gdzie obecnie się znajdują, poproś o rozmowę z dzieckiem, poproś o bezzwłoczne oddanie dziecka. Rozmawiaj spokojnie.

Jeśli osoba nie odbiera telefonu, jeśli telefon jest wyłączony, lub nie chce z Tobą rozmawiać, jest agresywny, bezzwłocznie powiadom o porwaniu dziecka policję, następnie zawiadom nas celem ustalenia faktycznego miejsca przebywania dziecka.

Jeśli obawiasz się , że do porwania rodzicielskiego może dojść, jeśli chcesz się zabezpieczyć przed takim porwaniem, jeśli już do niego doszło, zawiadom nasze biuro, przeprowadzimy wszelkie czynności zmierzające do odnalezienia dziecka lub jego zabezpieczenia w taki sposób aby zminimalizować ryzyko takiego porwania lub całkowicie go uniknąć.