Szkolenia

Szkolenia

Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji poprzez szkolenia , warsztaty czy też seminaria są priorytetem w naszym biurze. Zmiana przepisów prawnych, pojawianie się nowych wyroków sądowych mających wpływ na naszą działalność, sprawia, że ciągłe podnoszenie swych kwalifikacji jest niewątpliwie potrzebne i wymagane.

Pojawienie się na rynku nowoczesnych środków technicznych, powoduje, że musimy śledzić wszelkie nowinki techniczne, poznawać je, oraz umieć z nich korzystać.

Ważnym elementem kształcenia są szkolenia dotyczące uzyskiwania niezbędnych informacji, które okazują się mieć duże znaczenie w toku prowadzonych czynności na rzecz Klienta, a także ciągłych szkoleń z metodyki, taktyki i techniki prowadzenia obserwacji, aby nasza usługa była najlepsza, najskuteczniejsza i na najwyższym poziomie, aby w pełni zaspokoić oczekiwania Klienta.

Wiedząc , że szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest istotne , oraz mające wpływ na zachowanie się podczas realnych realizacji; nasze biuro, wraz z specjalistami obserwacji (wieloletni funkcjonariusze Wydziału Techniki Obserwacyjnej) organizujemy warsztaty detektywistyczne o tematyce „Praktyczne działania obserwacyjne w codziennej pracy detektywa” , skierowane dla detektywów, jak i dla osób chcących w przyszłości związać swoje plany zawodowe z detektywistyką.

Organizujemy także kursy na licencję detektywa oraz pracownika ochrony.