oferta-indywidualna

ZDRADA MAŁŻEŃSKA / PARTNERSKA

Posted on

Biuro Detektywistyczne Tomasz Anioł dostarczy dowody zdrady i potwierdzi niewierność, zebrane dowody zostaną przekazane Klientowi. Prywatny detektyw w postępowaniu rozwodowym z orzeczeniem o winie ma niebagatelne znaczenie. W wyniku pracy naszych detektywów, potwierdzimy lub zaprzeczymy , iż współmałżonek dokonał zdrady, i , że jest jeszcze z inną osobą oprócz Ciebie. Detektyw udokumentuje zdradę jeśli do […]

oferta-indywidualna

ZBIERANIE DOWODÓW / POSZUKIWANIE ŚWIADKÓW

Posted on

Biuro Detektywistyczne Tomasz Anioł, na zlecenie Klienta przeprowadzi czynności dotyczące zebrania wszelkich dowodów w sprawach karnych, wykroczeń czy cywilnych. Niejednokrotnie zdarza się, że osobie zostają przedstawione zarzuty dokonania jakiś czynów których nie popełniły lub które zostały dokonane wspólnie z innymi osobami, lub w okolicznościach które mogą złagodzić przewidywaną karę, albo od niej odstąpić. Osoba której […]

oferta-indywidualna

WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW I LOKALIZATORÓW GPS

Posted on

Nagrywanie rozmów poprzez różnego rodzaju urządzenia podsłuchowe, w tym cyfrowe , analogowe czy dyktafony, lub nagrywanie wizji różnych typów mikrokamerami zakamuflowanymi w przedmiotach użytku codziennego , czy też stosowania lokalizatorów GPS śledzących Twój pojazd, ma zastosowanie częściej w sferze biznesu, jednak i dotyczą one osób indywidualnych , w tym najczęściej niestety podczas prowadzonego postępowania rozwodowego, […]

oferta-indywidualna

USTALENIE OJCOSTWA

Posted on

Biuro Detektywistyczne Tomasz Anioł ściśle współpracuje z jedynym w Polsce prywatnym laboratorium genetycznym posiadającym akredytację na zgodność ISO 17025 w najszerszym zakresie obejmującym sądowe badania pokrewieństwa i identyfikację genetyczną. Oferowane przez nas testy DNA polegają na ostatecznym ustaleniu czy poddany badaniu mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka, przez co uznaniem ojcostwa lub jego wykluczenie. Ustalamy ponadto: […]

oferta-indywidualna

USTALENIA OSOBOWE I MAJĄTKOWE

Posted on

Ustalenia osobowe czy majątkowe nie mają zastosowania tylko w biznesie, występują one także w sferze indywidualnych osób. Przypadków i potrzeb takich ustaleń jest wiele, a zastosowanie mają w przypadkach zdrady i rozwodu, w sprawach rodzinnych, majątkowych, chęci zakupu nieruchomości , sprawdzenia miejsca pracy czy zamieszkania współmałżonka który uchyla się z zapłatą alimentów, lub który ukrywa […]

oferta-indywidualna

POSZUKIWANIE OSÓB / MIENIA

Posted on

Poszukiwanie osób jest czynnością trudną i skomplikowaną , jednak sposób działań poszukiwawczych należy dostosować do okoliczności związanych z poszukiwaniami, w tym głównie kogo dotyczą czynności poszukiwawcze: osoby zaginionej, poszukiwanej, ukrywającej się np. dłużnika, lub spadkobiercę, czy dawno nie widzianych członków rodziny lub znajomych. Celem poszukiwania i ustalenia osób stosuje się wiele technik i czynności, które […]

oferta-indywidualna

PORWANIA RODZICIELSKIE

Posted on

Porwanie rodzicielskie występuje w sytuacji gdy jeden z rodziców lub opiekunów dziecka, wywozi bądź zatrzymuje dziecko bez wiedzy , woli i zgody drugiego z rodziców lub opiekunów. W chwili porwania dziecka przez jednego z rodziców, pozbawia on możliwości kontaktu z dzieckiem drugiego rodzica, niejednokrotnie nie wie on gdzie dziecko obecnie się znajduje, jeśli zaś to […]

oferta-indywidualna

OPIEKA NAD DZIEĆMI

Posted on

W przypadku rozpadu związku małżeńskiego , jak i po przeprowadzeniu postępowania rozwodowego , pozostaje rozstrzygnięcie kto i w jaki sposób będzie sprawował władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi. Jeśli dzieci są już dorosłe , to sytuację rodziców rozumieją, lub przynajmniej starają się ją zrozumieć, w przypadku gdy dzieci są małe, to nie rozumieją obecnej sytuacji panującej […]

oferta-indywidualna

OBSERWACJA

Posted on

Obserwacja to zastosowanie różnych technik w celu zdobycia informacji o osobie czy obiekcie. Obserwacja stosowana jest w celu zdobycia wiedzy na temat danego obiektu czy osoby. Głównym celem prowadzenia obserwacji jest poszukiwanie i udokumentowanie faktów , w sposób naturalnie występujących zachowań, bez ingerencji osób obserwujących. Jedną z podstawowych zasad obserwacji jest między innymi sposób jej […]

oferta-indywidualna

KONTROBSERWACJA

Posted on

Kontrobserwacja to zastosowanie różnych technik mających na celu ustalenie czy dana osoba lub obiekt zostały podjęte obserwacją przez inne osoby. Należy wiedzieć, że potwierdzenie obserwacji może mieć niebagatelne znaczenie dla Twojego bezpieczeństwa jak i rodziny czy firmy. Działania kontrobserwacji które wykryją obserwację prowadzoną wobec osoby czy obiektu mogą w dalszej realizacji celowo doprowadzić do dekonspiracji […]