oferta-biznesowa

POSZUKIWANIE OSÓB / MIENIA

POSZUKIWANIE OSÓB / MIENIA

Poszukiwanie osób jest czynnością trudną i skomplikowaną , jednak sposób działań poszukiwawczych należy dostosować do okoliczności związanych z poszukiwaniami, w tym głównie kogo dotyczą czynności poszukiwawcze: osoby zaginionej, poszukiwanej, ukrywającej się np. dłużnika, lub spadkobiercę, czy dawno nie widzianych członków rodziny lub znajomych.

Celem poszukiwania i ustalenia osób, stosuje się wiele technik i czynności, które mogą okazać się żmudne i długofalowe, jednakże odnalezienie osoby daje niewątpliwą satysfakcję i radość osoby poszukującej.

Poszukujemy osoby:

– zaginione,

– poszukiwane,

– ukrywające się (np. dłużnicy),

– spadkobierców,

– członków rodziny,

– świadków zdarzeń,

 

Poszukiwanie mienia bywa czasem trudniejsze niż poszukiwanie osób. Także i w tych poszukiwaniach niezwykle ważne jest dostosowanie odpowiedniej techniki poszukiwawczej, poprzedzonej szczegółowym i precyzyjnym wywiadem z osobą zlecającą poszukiwania oraz rozpoznaniem terenowym, miejsc w których mogło dojść do zgubienia, kradzieży czy przywłaszczenia mienia. Istotnym jest też rozpoznanie i znajomość środowisk, które mogą mieć związek lub wiedzę na temat poszukiwanego mienia.

Poszukujemy mienie:

– utracone,

– zagubione,

– skradzione,

– przywłaszczone,

W celu poszukiwania mienia i osób, każdorazowo przygotowany zostaje plan działań, jak i sposób działań, przeprowadzony zostaje szczegółowy wywiad ze zgłaszającym, jak i rozpoznanie terenowe. Każdą sprawę analizujemy i prowadzimy indywidualnie, gdyż każda tego typu sprawa jest indywidualna i powstała w innych okolicznościach.