oferta-biznesowa

OBSERWACJA

OBSERWACJA

Obserwacja to zastosowanie różnych technik w celu zdobycia informacji o osobie czy obiekcie.

Obserwacja stosowana jest w celu zdobycia wiedzy na temat danego obiektu czy osoby. Głównym celem prowadzenia obserwacji jest poszukiwanie i udokumentowanie faktów , w sposób naturalnie występujących zachowań, bez ingerencji osób obserwujących.

Jedną z podstawowych zasad obserwacji jest między innymi sposób jej prowadzenia, aby obserwowana osoba nie wiedziała, że jest podjęta obserwacją.

Obserwację można dzielić na uczestniczącą czy statyczną, jak i okresową czy ciągłą.

Informacje pozyskane w drodze obserwacji, po przekształceniu w szczegółowe sprawozdanie, może służyć jako materiał dowodowy w postępowaniu sądowym.

Obserwacja osób ma na celu zdobycie informacji odnośnie ustalenia planu dnia, odwiedzanych miejsc, utrzymywanych kontaktów, w tym zawodowych czy towarzyskich, sposobu zachowania, ustalania miejsc przebywania, zamieszkania i zameldowania, jak i miejsca pracy.

Obserwacja obiektu ma na celu sprawdzenie sposobu ich zabezpieczenia, ustalenia osób je odwiedzających, wjeżdżających i wyjeżdżających na teren obiektu pojazdów, ustalenie prowadzonej działalności na terenie obiektu, ilość odwiedzających osób, wwożone i wywożenie towarów, sprawdzenie obecnego stanu obiektu.

Obserwacja w biznesie ma szerokie zastosowanie , w tym głównie :

– ustalanie sposobu pracy pracowników,

– obserwacja obiektów pod kątem ujawniania nieprawidłowości, w tym kradzieży,

– ustalanie stanu faktycznego obiektu firmy kontrahenta,

– sprawdzenie czy pracownik nie spotyka się z konkurencją, celem przekazywania informacji dotyczących danych strategicznych firmy w której pracuje,

– ustalanie sposobu pracy pracowników, w tym przedstawicieli i sprzedawców,

– udokumentowanie osób i pojazdów znajdujących się na terenie firmy,

– sprawdzanie czasu pracy pracowników,

– ustalanie sprawców kradzieży czy niszczenia mienia,

Działamy na terenie całej Polski jak i poza jej granicami

 

 

Doświadczenie Wiedza Skuteczność