oferta-biznesowa

ZNAKI TOWAROWE I ZASTRZEŻONE

ZNAKI TOWAROWE I ZASTRZEŻONE

Jeśli są Państwo właścicielami znaków towarowych i macie wiedzę , podejrzenie czy informację o nielegalnym posługiwaniu się znakami towarowymi, to nasze biuro detektywistyczne przeprowadzi wszelkie czynności mające potwierdzić lub wykluczyć tą informację.

Prowadzimy sprawy zmierzające do ustalenia bezprawnego wykorzystania znaków towarowych, ustalenia miejsc ich wykorzystania i osób posługujących się nimi lub sprzedających przedmioty i rzeczy oznaczone podrobionym znakiem towarowym, celem ich eliminacji i dbania o zachowanie nieskazitelnej marki i jakości produktu naszego Klienta.

Częstym postępowaniem w sprawach bezprawnego wykorzystywania znaków towarowych jest sprzedaż odzieży oznaczonej logotypami markowych i przodujących w branży modowej producentów, jednak materiał i wykonanie podrobionej odzieży nie ma nic wspólnego z odzieżą oryginalną, odbiega od ich standardów, co niewątpliwie działa krzywdząco dla producenta.

W tej materii dochodzeń działamy głównie na zlecenie bezpośrednio właścicieli znaków towarowych jak i Kancelarii Prawnych działających w imieniu właścicieli tych znaków.

– dokonamy rozpoznania rynku pod kątem posługiwania się znakami zastrzeżonymi,

– ustalimy miejsca ich upowszechniania, czy sprzedaży i posługiwania się nimi,

– ustalimy dane osób posługującymi się znakami zastrzeżonymi,

– dokonamy zakupu przedmiotów oznaczonych znakami zastrzeżonymi, np. odzieży celem zabezpieczenia materiału dowodowego czy przeprowadzenia badań przez producenta,

Każda sprawa posługiwania się i wykorzystywaniem znaków towarowych i zastrzeżonych jest indywidualna, dlatego każde zlecenie tej dziedziny jest szczegółowo analizowane przed wszczęciem postępowania.

Współpracujemy z Kancelariami Prawnymi zajmującymi się głównie prawem własności intelektualnej, prawem autorskim, ochroną danych osobowych, prawem własności przemysłowej, , w tym ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych, oraz ochroną dóbr osobistych.