oferta-indywidualna

ZDRADA MAŁŻEŃSKA / PARTNERSKA

ZDRADA MAŁŻEŃSKA / PARTNERSKA

Biuro Detektywistyczne Tomasz Anioł dostarczy dowody zdrady i potwierdzi niewierność, zebrane dowody zostaną przekazane Klientowi.

Prywatny detektyw w postępowaniu rozwodowym z orzeczeniem o winie ma niebagatelne znaczenie. W wyniku pracy naszych detektywów, potwierdzimy lub zaprzeczymy , iż współmałżonek dokonał zdrady, i , że jest jeszcze z inną osobą oprócz Ciebie.

Detektyw udokumentuje zdradę jeśli do niej doszło, zebrany materiał dowodowy otrzymasz w formie zdjęć i nagrań video, z przeprowadzonych czynności zostanie sporządzony raport który posłuży jako dowód w sądzie.

W wyniku pracy detektywa poznasz realny przebieg dnia Twojego współpartnera , gdzie i z kim przebywał , co robi po zakończeniu pracy, czy do pracy w ogóle dotarł, gdzie jeździ samochodem, jak spędza wolny czas, oraz czy ma romans.

W postępowaniach rozwodowych praca detektywa jest też ważna w innych aspektach, np. przy podziale majątku , gdzie bywa, że współpartner nie wie jaki majątek posiada jego najbliższy, gdzie lokował Wasze wspólne pieniądze. Ustalenia detektywa pozwolą wskazać na jego majątek, detektywi ustalą też miejsce pracy, czas jaki przebywa w pracy, czy jej charakter. Ustalenia te są istotne w chwili podziału majątku jak i w postępowaniu alimentacyjnym dla Ciebie oraz dzieci.

Prywatny detektyw sprawdzi także sposób sprawowanej opieki nad dzieckiem. W przypadku prowadzonej sprawy o ograniczenie czasu kontaktu z dzieckiem, lub pozbawienia praw rodzicielskich, niezbędnym jest wręcz wskazanie sposobu sprawowanej opieki, czy rodzic faktycznie opiekuje się dzieckiem , czy przekazuje je pod dozór rodzinie, czy opieka jest prawidłowa , czy dziecku nie dzieje się krzywda , oraz czy nie zostaje narażone na niebezpieczeństwo.

Detektywi poprzez swoją pracę potwierdzą przebieg kontaktu z dzieckiem oraz szczegółowo to udokumentują.

Nie zadręczaj się myślami, nie żyj w niepewności Zawsze lepiej znać prawdę

Musisz też wiedzieć , że gdy jesteś w separacji lub w trakcie trwania postępowania rozwodowego Twój współpartner może korzystać z usług detektyw, lub kontrolować Cię na własną rękę, szukając na Ciebie tzw haków i chcąc zrobić właśnie z Ciebie winnego rozpadu związku. Przeprowadzimy dla Ciebie instruktarz zachowań, i wszelką pomoc, dokonamy ustaleń czy jesteś osobą obserwowaną, przeprowadzimy kontrdziałania , a także dokonamy sprawdzeń czy w Twoim mieszkaniu nie ma urządzeń podsłuchowych, czy w Twoim samochodzie nie zainstalowano urządzenia GPS, dzięki któremu współpartner wie gdzie obecnie się znajdujesz.

Rozwód jest traktowany jako ostateczność , jest bardzo stresujący i zmienia całe życie dotąd szczęśliwych małżonków. Rozwód zmienia życie także najbliższej rodziny , wymaga wiele poświęceń i niejednokrotnie zdrowia i łez. Aby się rozwieść trzeba skierować sprawę do sądu i w niej uczestniczyć , trzeba też wskazać, że pomiędzy Wami nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego.

Jeśli podejrzewasz, że partner czy partnerka Cię zdradza, że w Waszym związku dzieje się źle; nie zadręczaj się, nie wierz ślepo, że to się tylko wydaje, że przejdzie, że samo się naprawi. Nie dawaj cichego przyzwolenia na dalszą zdradę współpartnera. Zawsze lepiej znać choć najgorszą prawdę niż jej nie znać, czy się łudzić, że będzie dobrze , wtedy Ty właśnie musisz coś zrobić, możesz walczyć o związek, albo o siebie i o swoje dzieci, o swą przyszłość i przyszłość dzieci, ale musisz wiedzieć, że coś się faktycznie dzieje, że do zdrady doszło, musisz mieć tą pewność, pewność które dostarczą Ci nasi detektywi.

Twoje życie też zasługuje na szacunek i szczęście – przecież żyjesz dla siebie, czasem by być szczęśliwym warto zacząć od nowa.