oferta-indywidualna

ZBIERANIE DOWODÓW / POSZUKIWANIE ŚWIADKÓW

ZBIERANIE DOWODÓW / POSZUKIWANIE ŚWIADKÓW

Biuro Detektywistyczne Tomasz Anioł, na zlecenie Klienta przeprowadzi czynności dotyczące zebrania wszelkich dowodów w sprawach karnych, wykroczeń czy cywilnych. Niejednokrotnie zdarza się, że osobie zostają przedstawione zarzuty dokonania jakiś czynów których nie popełniły lub które zostały dokonane wspólnie z innymi osobami, lub w okolicznościach które mogą złagodzić przewidywaną karę, albo od niej odstąpić.

Osoba której zostały przedstawione zarzuty może zostać tymczasowo aresztowana , przez co nie ma możliwości faktycznego poszukiwania dowodów swojej niewinności lub nie potrafi ich zebrać.

Nasi detektywi poszukują także dowody wskazujące na popełnienie czynów zabronionych lub też dowody potwierdzające alibi osób oskarżonych.

Poszukujemy dowody zdarzeń, w tym przestępczych, kolizji drogowych, spraw rozwodowych i wiele innych.

Zebranie dowodów zdarzeń czy ustalenie ich faktycznych świadków , mogą przygotować Cię do procesu lub dać dużą przewagę i możliwość zwycięstwa.

Poszukujemy dowody oraz świadków mogących przyczynić się w Twojej sprawie i wskazać zupełnie nowe światło w przedmiocie Twojej sprawy, działając dla Ciebie rzetelnie, lojalnie i zgodnie z obowiązującym prawem.