szkolenia

WARSZTATY DETEKTYWISTYCZNE

WARSZTATY DETEKTYWISTYCZNE

PRAKTYCZNE DZIAŁANIA OBSERWACYJNE W CODZIENNEJ PRACY DETEKTYWA
Warsztaty są skierowane głównie dla detektywów chcących doskonalić i podnosić swoje umiejętności z zakresu prowadzenia obserwacji; jak i dla tych którzy dopiero otrzymali licencję detektywa i chcą się szkolić oraz doskonalić swoje umiejętności, a także dla osób chcących związać swoją przyszłość w zawodzie detektywa.
Podczas trzydniowego szkolenia otrzymasz wiedzę teoretyczną dotyczącą podstaw prowadzenia obserwacji, wyboru odpowiedniej techniki obserwacyjnej dostosowanej do panujących warunków i sytuacji. Opisane zostaną sytuacje i omówione przypadki prowadzonych obserwacji z praktyki detektywa. Zostaną przeprowadzone także działania praktyczne na terenie miasta, w tym , w miejscach publicznych, komunikacji miejskiej, dworcach PKP, restauracjach, itp., pod okiem i kontrolą detektywa z wieloletnią praktyką.
Celem warsztatów jest przedstawienie działań obserwacyjnych z którymi detektyw zmierza się na co dzień w swojej pracy. Wskazanie prawidłowych postaw, zachowań i rozwiązań , wykazanie błędów, ich korekty, wskazanie prawidłowo prowadzonych czynności , a także sporządzenie prawidłowej dokumentacji z prowadzonych czynności obserwacyjnych.

PROGRAM

Dzień pierwszy

Czynności organizacyjne – rejestracja uczestników
Podstawy prowadzenia obserwacji ,
Rozpoznanie terenowe przed podjęciem obserwacji
Techniki prowadzonej obserwacji i ich dobór z uwzględnieniem sytuacji i miejsca wykonywanych czynności ,
Wstęp do czynności praktycznych. Przedstawienie czynności jakie detektyw musi wykonać przed rozpoczęciem czynności , w ich trakcie , a także po ich zakończeniu

Dzień drugi

Praktyczne działanie w terenie.
Podczas prowadzonych działań zostanie przeprowadzone praktyczne obserwacje przez uczestników w różnym terenie , jak w ruchu ulicznym, w miejscach publicznych jak galerie handlowe, dworce PKP, restauracje, środki komunikacji publicznej itp.
Na zakończenie zostanie dokonane podsumowanie dnia, wskazanie błędów , ich korekta oraz wskazanie prawidłowych zachowań obserwacyjnych uczestników

Dzień trzeci

Praktyczne działania w terenie z uwzględnieniem rzeczywistych sytuacji pracy detektywa, w tym sytuacji nietypowych.
Podsumowanie dnia – omówienie przeprowadzonych działań obserwacyjnych, oraz omówienie sposobu gromadzenia dokumentacji dowodowej i sporządzenia dokumentacji na podstawie zebranych materiałów
Zakończenie warsztatów i rozdanie certyfikatów uczestnikom