oferta-indywidualna

OBSERWACJA

OBSERWACJA

Obserwacja to zastosowanie różnych technik w celu zdobycia informacji o osobie czy obiekcie.

Obserwacja stosowana jest w celu zdobycia wiedzy na temat danego obiektu czy osoby. Głównym celem prowadzenia obserwacji jest poszukiwanie i udokumentowanie faktów , w sposób naturalnie występujących zachowań, bez ingerencji osób obserwujących.

Jedną z podstawowych zasad obserwacji jest między innymi sposób jej prowadzenia, aby obserwowana osoba nie wiedziała, że jest podjęta obserwacją.

Obserwację można dzielić na uczestniczącą czy statyczną, jak i okresową czy ciągłą.

Informacje pozyskane w drodze obserwacji, po przekształceniu w szczegółowe sprawozdanie, może służyć jako materiał dowodowy w postępowaniu sądowym.

Obserwacja osób ma na celu zdobycie informacji odnośnie ustalenia planu dnia, odwiedzanych miejsc, utrzymywanych kontaktów, w tym zawodowych czy towarzyskich, sposobu zachowania, ustalania miejsc przebywania, zamieszkania i zameldowania, jak i miejsca pracy.

Obserwacja obiektu ma na celu sprawdzenie sposobu ich zabezpieczenia, ustalenia osób je odwiedzających, wjeżdżających i wyjeżdżających na teren obiektu pojazdów, ustalenie prowadzonej działalności na terenie obiektu, ilość odwiedzających osób, wwożone i wywożenie towarów, sprawdzenie obecnego stanu obiektu.

Obserwacja w sprawach klientów indywidualnych ma szerokie zastosowanie , w tym głównie :

 

– w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia czy partner spotyka się towarzysko z innymi osobami (zdrada)

– sprawdzenie sposobu opieki nad dzieckiem,

– ustalenie faktycznego miejsca zamieszkania wskazanej osoby,

– ustalenie faktycznego miejsca pracy wskazanej osoby,

– ustalenie planu dnia, w tym odwiedzanych miejsc ,

– obserwacja obiektu pod kątem odwiedzania go przez inne osoby,

– obserwacja obiektu pod kątem przeciwdziałania przestępczości , w tym włamań i kradzieży,

– obserwacja dzieci celem odwiedzanych przez nie miejsc, oraz z kim się spotyka, aby nie związało się np. z środowiskiem przestępczym,

 

Działamy na terenie całej Polski jak i poza jej granicami

 

 

Doświadczenie Wiedza Skuteczność