szkolenia

KURS NA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

KURS NA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Zakres programowy kursu:

  • zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia,
  • wybrane zagadnienia z prawa karnego i wykroczeń, prawa karnego procesowego,
  • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i z prawa pracy,
  • wybrane zagadnienia z psychologii,
  • etyka pracownika ochrony,
  • zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • taktyka wykonywania zadań ochrony osób i mienia,
  • samoobrona i techniki interwencyjne,
  • wyszkolenie strzeleckie( budowa i zasady działania broni).

Kurs pracownika kwalifikowanego potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości prawa, realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem MSW z dnia 18 grudnia 2013 roku (poz. 1688).

Kurs prowadzony jest w systemie weekendowym lub wieczorowym; organizowany jest co drugi miesiąc i trwa od 2-3 miesięcy.

UWAGA!
Kurs może być realizowany również w zakresie wybranych bloków tematycznych (np. wyszkolenie strzeleckie oraz samoobrona i techniki interwencyjne – dotyczy to osób posiadających zaświadczenia lub dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego).