oferta-biznesowa

ANALIZA SZKÓD DLA TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

ANALIZA SZKÓD DLA TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

Biuro Detektywistyczne Tomasz Anioł, współpracuje na stałe z kilkoma Towarzystwami Ubezpieczeń, celem wspomagania działań zmierzających do ujawniania i przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, jak i weryfikacji zaistniałych szkód, a także potwierdzenia ich okoliczności.

Zakresem naszych działań jest zebranie wszelkiego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu zleconym przez TU, jak i zebranie szczegółowych oświadczeń od uczestników szkód ubezpieczeniowych, w tym kolizje czy wypadki drogowe, jak i szkody osobowe czy w mieniu; zabezpieczenie miejsc zdarzeń poprzez sporządzenie dokumentacji fotograficznej, wykonywanie szkiców miejsca zdarzenia wraz ze szczegółowym zwymiarowaniem wszystkich niezbędnych miejsc wymaganych w dalszym procesie realizacji szkody, przeprowadzenie oględzin miejsc zdarzeń, pojazdów i rzeczy.

Przygotowujemy niezbędną dokumentację celem prowadzenia dalszych czynności w związku z rekonstrukcją wypadków drogowych i potwierdzenie okoliczności tych zdarzeń.

Na Państwa zlecenie przeprowadzimy rekonstrukcję wypadków i kolizji drogowych, analizy uszkodzeń pojazdów pod kątem ich wzajemnych korelacji oraz korelacji z przeszkodami, wskazując powstałe uszkodzenia i weryfikując wszelkie niezgodności.

Dokonamy analizy pozyskanych ustaleń i posiadanej dokumentacji, wykażemy ewentualne różnice i niezgodności zawarte w treści oświadczeń, a także wszelkie wątpliwości dotyczące zaistniałych szkód.

Ponadto ustalamy także zasadność i podstawy faktyczne wynajmu pojazdów zastępczych, czy i na jaki okres samochód był wynajmowany, na podstawie przedstawionej FV dokonamy analizy stanu faktycznego wynajęcia pojazdu zastępczego, korzystania z pomocy drogowej czy parkingu strzeżonego, jak również zatrudnienia pracownika zastępczego w okresie niezdolności do pracy poszkodowanego; potwierdzimy stan faktyczny zwolnień lekarskich w związku ze szkodą komunikacyjną realizowaną z polisy OC sprawcy wypadku, odnośnie utraty dochodu, poprzez ustalenie czy poszkodowany faktycznie przebywał na zwolnieniu w domu, czy wykonywał w tym czasie pracę zarobkową, jak również ustalamy podstawy prawne i zasadność utraconych dochodów.